ખખરવખર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખખરવખર

અવ્યય

  • 1

    દોદળું હોય એમ; આમ તેમ પડ્યું હોય એમ.

મૂળ

ખખર(ખખળવું)+વખર (सं. विकिर्=વેરવું)