ખખરો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખખરો કરવો

  • 1

    શોક કરવો.

  • 2

    લૌકિકે જવું.