ખખરો કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખખરો કાઢી નાખવો

  • 1

    સંદેહ દૂર કરવો.