ગુજરાતી

માં ખૂંખારવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખૂંખારવું1ખંખારવું2

ખૂંખારવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  કાઠિયાવાડી ખૂંખૂં અવાજ કરવો.

 • 2

  (અમુક અવાજ કરી) ગળું સાફ કરવું.

 • 3

  હણહણવું.

 • 4

  (પોતાની હાજરી, મરદાઈ કે બડાશ બતાવવા) ખૂંખારાથી અવાજ કરવો.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ખૂંખારવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખૂંખારવું1ખંખારવું2

ખંખારવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  +ખોંખારવું; ખૂંખારવું; ખૂં ખૂં અવાજ કરવો.

 • 2

  (અમુક અવાજ કરી) ગળું સાફ કરવું.

 • 3

  હણહણવું.

 • 4

  (પોતાની હાજરી, મરદાઈ કે બરાડા બતાવવા) ખૂંખારાથી અવાજ કરવો.

મૂળ

हिं. खँख (-खा)रना