ખંખ વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખંખ વાળવો

  • 1

    ખંગ વાળવો; બદલો લેવો; બાકી ન રાખવું.

  • 2

    ઉજ્જડ કરી દેવું.