ખચૂક ખચૂક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખચૂક ખચૂક

અવ્યય

  • 1

    ખદુકખદુક; ઊછળતું અને ધીરું ચાલતું હોય તેમ (ઘોડાની ચાલ માટે).