ખંચાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખંચાવવું

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ખંચાવું'નું પ્રેરક.

ખચાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખચાવવું

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ખચવું'નું પ્રેરક.

ખૂંચાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂંચાવવું

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  ખૂંચવી લેવું; ઝૂંટી લેવું.

 • 2

  'ખૂંચવું'નું પ્રેરક.

ખેંચાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખેંચાવવું

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ખેંચવું'નું પ્રેરક.