ગુજરાતી માં ખટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખટ1ખટ2

ખૂંટું1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઝાડ કાપતાં રહેલું ઠૂંઠું; કરચો.

ગુજરાતી માં ખટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખટ1ખટ2

ખૂટ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ખોટ; ખૂટકો.

 • 2

  છાપખાનામાં બીબાં ગોઠવતાં ખૂટતાં બીબાં.

ગુજરાતી માં ખટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખટ1ખટ2

ખેટ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ખેડ; ગામડું.

 • 2

  શિકાર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં ખટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખટ1ખટ2

ખેટ

પુંલિંગ

 • 1

  શિકાર.

ગુજરાતી માં ખટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખટ1ખટ2

ખટ

વિશેષણ

 • 1

  છ.

ગુજરાતી માં ખટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખટ1ખટ2

ખૂંટ

પુંલિંગ

 • 1

  આખલો; સાંઢ.

 • 2

  [ખૂંટી પરથી] જમીનની હદ બતાવતો પથ્થર; હદનું નિશાન.

 • 3

  ખૂંટ પ્રમાણેનું (ખેતરનું) માપ (બહુધા બ૰વ૰માં).

ગુજરાતી માં ખટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખટ1ખટ2

ખૂંટ

અવ્યય

 • 1

  બરાબર માપસર; પૂરેપૂરું.

ગુજરાતી માં ખટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખટ1ખટ2

ખટ

પુંલિંગ

 • 1

  ઠગ; લબાડ આદમી.

 • 2

  એક રાગ.

ગુજરાતી માં ખટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખટ1ખટ2

ખૂંટ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પાટના ચાર ખૂણે કરવામાં આવતી ચોખાની ઢગલી (લોક.).

ગુજરાતી માં ખટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખટ1ખટ2

ખટ

અવ્યય

 • 1

  રવાનુકારી