ખટમડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખટમડું

વિશેષણ

  • 1

    ખટૂંમડૂં; ખાટું.

ખટૂંમડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખટૂંમડું

વિશેષણ

  • 1

    થોડુંક ખાટું.

મૂળ

'ખાટું' ઉપરથી