ગુજરાતી

માં ખટમડુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખટમડું1ખટૂંમડું2

ખટમડું1

વિશેષણ

  • 1

    ખટૂંમડૂં; ખાટું.

ગુજરાતી

માં ખટમડુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખટમડું1ખટૂંમડું2

ખટૂંમડું2

વિશેષણ

  • 1

    થોડુંક ખાટું.

મૂળ

'ખાટું' ઉપરથી