ગુજરાતી

માં ખૂટલની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખૂટલ1ખૂટેલ2ખૂટેલું3

ખૂટલ1

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
 • 1

  કાઠિયાવાડી અપ્રામાણિક; ખોટાબોલું.

ગુજરાતી

માં ખૂટલની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખૂટલ1ખૂટેલ2ખૂટેલું3

ખૂટેલ2

વિશેષણ

 • 1

  ખાલી થયેલ; કંગાલ; દેવાળિયું.

 • 2

  ફૂટેલું; વિશ્વાસઘાતી.

મૂળ

'ખૂટવું' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં ખૂટલની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખૂટલ1ખૂટેલ2ખૂટેલું3

ખૂટેલું3

વિશેષણ

 • 1

  ખાલી થયેલ; કંગાલ; દેવાળિયું.

 • 2

  ફૂટેલું; વિશ્વાસઘાતી.

મૂળ

'ખૂટવું' ઉપરથી