ખટાઈમાં નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખટાઈમાં નાખવું

  • 1

    (કામકાજને) ગૂંચવવું-ઊકલવામાં વિઘ્ન આણવું.