ખટાઉ પેદાશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખટાઉ પેદાશ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    હરાયાં ઢોરની હરાજીમાંથી થતી પેદાશ.