ખૂંટો ઢીલો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂંટો ઢીલો થવો

  • 1

    મગરૂરી-તોર ઓછા થવાં.