ખૂંટ દેખાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂંટ દેખાડવો

  • 1

    ગાયને ખૂંટ ભેગી કરવી.