ગુજરાતી

માં ખડકાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખડકાળ1ખડકાળું2

ખડકાળ1

વિશેષણ

  • 1

    ખડકવાળું; પથ્થરિયું.

મૂળ

ખડક પરથી

ગુજરાતી

માં ખડકાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખડકાળ1ખડકાળું2

ખડકાળું2

વિશેષણ

  • 1

    ખડકવાળું; પથ્થરિયું.

મૂળ

ખડક પરથી