ખડખડતું આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખડખડતું આપવું

  • 1

    રજા આપવી; કાઢી મૂકવું.