ખંડણી ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખંડણી ભરવી

  • 1

    ખંડણી આપવી; તાબેદાર સ્વીકારી તે પેટે રકમ આપવી.