ખડપો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખડપો

પુંલિંગ

 • 1

  ખરપો, ખરપડો; મોટી ખરપડી.

 • 2

  મોટો તવેથો.

 • 3

  એંજિન આગળનું પાટા પર થોડું ઊંચું રહેતું ખરપી જેવું તે.

 • 4

  ચામડાં ઉઝરડવાનું ઓજાર.

 • 5

  કમઅક્કલ ગામડિયો; ગમાર માણસ.