ખડમાંકડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખડમાંકડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક જીવડું.

મૂળ

दे. खड्ड=મોટું+માંકડી? કે ખડ=ઘાસ+ માંકડી?

ખડમાકડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખડમાકડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક જીવડું.

મૂળ

दे. खड्ड=મોટું+માંકડી? કે ખડ=ઘાસ+ માંકડી?