ગુજરાતી

માં ખડમાકડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખડમાકડી1ખડમાંકડી2

ખડમાકડી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક જીવડું.

મૂળ

दे. खड्ड=મોટું+માંકડી? કે ખડ=ઘાસ+ માંકડી?

ગુજરાતી

માં ખડમાકડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખડમાકડી1ખડમાંકડી2

ખડમાંકડી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક જીવડું.

મૂળ

दे. खड्ड=મોટું+માંકડી? કે ખડ=ઘાસ+ માંકડી?