ખડાઉપાડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખડાઉપાડ

વિશેષણ

  • 1

    ઊભા ખડાનો-ચપસીને બેસતો (જોડો).