ખડાયતો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખડાયતો

વિશેષણ

  • 1

    બ્રાહ્મણ કે વાણિયા જ્ઞાતિનો માણસ; ખડાયતા જ્ઞાતિનો.

પુંલિંગ

  • 1

    બ્રાહ્મણ કે વાણિયા જ્ઞાતિનો માણસ; ખડાયતા જ્ઞાતિનો.