ગુજરાતી

માં ખેડાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખેડાવવું1ખંડાવવું2ખંડાવવું3

ખેડાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ખેડવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ખેડાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખેડાવવું1ખંડાવવું2ખંડાવવું3

ખંડાવવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ખાંડવું', 'ખંડવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ખેડાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખેડાવવું1ખંડાવવું2ખંડાવવું3

ખંડાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ખાંડવું'નું પ્રેરક.