ખડિયા પોટલાં બાંધવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખડિયા પોટલાં બાંધવાં

  • 1

    ઉચાળા ભરવા; ઉઠાંતરી કરવી.