ખૈડિયો ગવાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૈડિયો ગવાર

  • 1

    સમજાવ્યો ન સમજે તેવો જડસો આદમી.