ખડિયો ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખડિયો ભરવો

  • 1

    ખડિયામાં શાહી ભરવી.

  • 2

    ખડિયામાં ઘાસતેલ ભરવું.