ખંડી મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખંડી મૂકવું

  • 1

    પહેલીથી જથાબંધ માલ સસ્તી કિંમતે લઈ રાખવો.