ખંડી વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખંડી વાળવું

  • 1

    જથાબંધ માલ ઊચક કિંમતે લઈ લેવો.