ખડે ધડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખડે ધડે

અવ્યય

  • 1

    સશક્ત; ટટાર.