ખૈડ વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૈડ વાળવી

  • 1

    ખેતરમાં સૂક ન પડવા દેવી-પાણી પાવું.