ગુજરાતી માં ખણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખણ1ખણ2

ખણુ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  +ક્ષણ.

ગુજરાતી માં ખણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખણ1ખણ2

ખૂણ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  દિશા.

 • 2

  નિશાની; ચિહ્ન.

ગુજરાતી માં ખણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખણ1ખણ2

ખણ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ક્ષણ; ખણુ.

ગુજરાતી માં ખણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખણ1ખણ2

ખણ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વલૂર; ચળ; ખંજવાળ.

 • 2

  [?] એક જાતની ગરોળી.

ગુજરાતી માં ખણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખણ1ખણ2

ખણ

પુંલિંગ

 • 1

  ટેબલનું કે કબાટનું ખાનું.