ખણખણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખણખણ

અવ્યય

  • 1

    ખણ ખણ અવાજ થાય એમ.

મૂળ

રવાનુકારી

ખણખણું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખણખણું

વિશેષણ

  • 1

    ખૂબ શેકાયેલું; ખરું થયેલું; ખૂબ તપેલું.

ખણુખણુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખણુખણુ

અવ્યય

  • 1

    ક્ષણે ક્ષણે.