ગુજરાતી

માં ખણખણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખણખણ1ખણખણું2ખણુખણુ3

ખણખણ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ખણ ખણ અવાજ થાય એમ.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ખણખણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખણખણ1ખણખણું2ખણુખણુ3

ખણખણું2

વિશેષણ

  • 1

    ખૂબ શેકાયેલું; ખરું થયેલું; ખૂબ તપેલું.

ગુજરાતી

માં ખણખણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખણખણ1ખણખણું2ખણુખણુ3

ખણુખણુ3

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ક્ષણે ક્ષણે.