ખણસ થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખણસ થવી

  • 1

    ઝાડાની હાજત થવી.