ખૂણામાં નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂણામાં નાખવું

  • 1

    બાજુએ કરવું; બેદરકારી કે અવજ્ઞા કરવી.