ખૂણામાં પડી રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂણામાં પડી રહેવું

  • 1

    અંધારામાં-અપ્રગટ પડ્યા રહેવું; પ્રકાશમાં ન આવવું.