ખૂણો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂણો પડવો

  • 1

    આકાર કે રચનામાં ખૂણાનો ઘાટ આવવો કે થવો.