ખૂણો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂણો મૂકવો

  • 1

    શોક પાળવાનું પૂરું કરવું.