ખૂણે પેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂણે પેસવું

  • 1

    તરતના વૈધ્યવ્યનો કારણે ઘરખૂણો છોડી બહાર ન નીકળવું.