ગુજરાતી

માં ખતની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખત1ખૂત2ખેત3ખંત4

ખત1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  લેખ; લખત; દસ્તાવેજ.

ગુજરાતી

માં ખતની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખત1ખૂત2ખેત3ખંત4

ખૂત2

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
 • 1

  કાઠિયાવાડી હરકત; અડચણ; વાંધો.

મૂળ

'ખૂતવું' પરથી

ગુજરાતી

માં ખતની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખત1ખૂત2ખેત3ખંત4

ખેત3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ખેતર; ખેતી માટેનો જમીનનો ટુકડો.

મૂળ

सं. क्षेत्र; प्रा. खेत्त

ગુજરાતી

માં ખતની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખત1ખૂત2ખેત3ખંત4

ખંત4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચીવટપૂર્વક લાગ્યા મંડ્યા રહેવાનો (મહેનતુપણાનો) ગુણ.

 • 2

  ચીવટ; કાળજી.

 • 3

  ખાંત; હોંશ.

મૂળ

सं. क्षान्ति, प्रा. खंति પરથી?

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  દાઢી કે મૂછ.

પુંલિંગ

 • 1

  દાઢી મૂછનો વાળ.

મૂળ

अ.