ખતમ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખતમ કરવું

  • 1

    પૂરું કરવું.

  • 2

    મારી નાખવું.