ખતરાં ખોળવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખતરાં ખોળવાં

  • 1

    છિદ્ર ખોળવાં-જોવાં.