ખેતીપ્રધાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખેતીપ્રધાન

વિશેષણ

  • 1

    ખેતી જેનો પ્રધાન કે મુખ્ય ઉદ્યોગ હોય એવું.