ગુજરાતી

માં ખદાખદની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખદાખદ1ખૂંદાખૂંદ2

ખદાખદ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (માંહોમાંહેની) તકરાર કે ઝઘડો.

ગુજરાતી

માં ખદાખદની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખદાખદ1ખૂંદાખૂંદ2

ખૂંદાખૂંદ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગૂંદાગૂંદ; ચગદાચગદી.

  • 2

    કૂદાકૂદ; ધમ્માચકડી.

મૂળ

'ખૂદવું' ઉપરથી