ખુદાબક્ષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુદાબક્ષ

વિશેષણ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક મફતિયું; વગર પૈસાનું.