ખુદા કરે ને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુદા કરે ને

  • 1

    પ્રભુની મરજી હોય તો.