ખધ્યા ઉપડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખધ્યા ઉપડવી

  • 1

    ખા ખા કરવાનું મન થવું કે ખા ખા કરવું.