ખૂધરાં કાઢવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂધરાં કાઢવાં

  • 1

    છિદ્ર જોયા કરવાં; નિંદા કર્યા કરવી.