ખુન્નસે ભરાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુન્નસે ભરાવું

  • 1

    વેર લેવાની લાગણી બરોબર વ્યાપવી કે જાગવી.