ખુન્નસ રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુન્નસ રાખવું

  • 1

    વેરભાવ સેવવો.