ગુજરાતી

માં ખપેડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખપેડો1ખૂંપડો2

ખપેડો1

પુંલિંગ

  • 1

    ખપરડો; વાંસની ટટ્ટી.

  • 2

    પાલખમાં વપરાતો વાંસનો ત્રાપો.

ગુજરાતી

માં ખપેડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખપેડો1ખૂંપડો2

ખૂંપડો2

પુંલિંગ

  • 1

    વરસાદથી બચવા (મહુડાના) પાંદડાનો કરેલો છત્રીનો ઘાટ.