ખપ્પરમાં લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખપ્પરમાં લેવું

  • 1

    ભોગ લેવો.